Declaratia 200

Bine ai venit !

Siteul nostru este una din cele mai bune surse de informatii la zi cu privire la Declaratia 200.
Aici gasesti formularul declaratiei de venit pentru anul 2012, instructiuni pentru completarea si transmiterea documentului la autoritatea fiscala, precum si multe alte informatii relevante care te ajuta sa rezolvi acest demers usor si rapid.


Ce este Declaratia 200 ?

Declaratia 200 este declaratia anuala privind veniturile realizate de catre persoanele fizice din Romania.

O data cu depunerea declaratiei ai posibilitatea sa aloci 2% din impozitul tau pe venit catre o fundatie sau o institutie sociala.
Directionand aceasta suma catre Black Sea Equilibrium ajuti la curatarea si protejarea mediului de-a lungul litoralului.
Aceasta actiune nu te costa absolut nimic iar siteul nostru iti pune la dispozitie formularul declaratiei completat deja cu toate datele necesare.

Iti multumim pentru sustinere !


Cine depune Declaratia 200 ?

Declaratia 200 este depusa de catre acele persoanele fizice care realizeaza in mod individual sau intr-o forma de asociere venituri in bani si/sau in natura provenind din :
(1) – activitati independente;
(2) – cedarea folosintei bunurilor;
(3) – activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
(4) – transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
(5) – operatiuni de vanzare-comparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Care este termenul pentru depunera Declaratiei 200 ?

Declaratia 200 se depune anual, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia anterioara, se va completa o declaratiei rectificativa pana la termenul prevazut de lege, situatie in care se va inscrie “X” in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

Ce trebuie avut in vedere la completarea Declaratiei 200 ?

Declaratia 200 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei, vor completa in mod corespunzator numarul de surse sau categoria de venituri realizate, capitolele II “Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit”, in formularul – “Anexa nr… la Declaraiia privind veniturile realizate din Romania”, care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

Declaratia se completeaza in doua exemplare.
Originalul se depune la organul fiscal, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul / curatorul acestuia.

Cum se depune Declaratia 200 ?

Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevazute de lege.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.
Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Nu se va depune formularul Anexa la declaratie, ulterior depunerii unei declaratii privind veniturile realizate in Romania.
Veniturile necuprinse in declaratia initiala se declara prin depunerea unei declaratii rectificative.

Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii online, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Care este legislatia in vigoare pentru Declaratia 200 ?

Declaratia 200 este reglementata prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 24/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr.45/2013 din 21 ianuarie 2013.